کربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنیکربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنی - سه شنبه ها از ساعت 21 - خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه

روضه هفتگی ۱۰ اردیبهشت ۹۸ – روضه الحسن اصفهان

دانلود بسته صوتی


جلسه هفتگی سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸


با سخنرانی: حجت الاسلام رفیعی


با روضه خوانی: کربلایی قاسمعلی محسنی


مکان: خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه


زمینه | بازم اومدم | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | تویی قبله زمین و آسمانی ها | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | به نام نامی قطب قیام | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | رویای شب های من | کربلایی قاسمعلی محسنی

شورپایانی | همه امیدم | کربلایی قاسمعلی محسنی

کمک به هیئت