کربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنیکربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنی - سه شنبه ها از ساعت 21 - خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه

روضه هفتگی ۱۷ اردیبهشت ۹۸ – روضه الحسن اصفهان

دانلود بسته صوتی روضه هفتگی


جلسه هفتگی سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۸


با سخنرانی: شیخ مرتضی مهدوی


با روضه خوانی: کربلایی قاسمعلی محسنی- علیرضا شریفی


مکان: خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه


مناجات و روضه | کربلایی قاسمعلی محسنی

زمینه | بده حال مناجاتم آقا | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | سلام من به ماه برکت خدا | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | من قطره و دریا تویی | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | خیلی دلم تنگه | علیرضا شریفی

شور | ای عشق بی نظیرم | کربلایی قاسمعلی محسنی

کمک به هیئت