کربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنیکربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنی - سه شنبه ها از ساعت 21 - خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه

روضه هفتگی ۲۱ خرداد ۹۸ – روضه الحسن اصفهان

دانلود بسته صوتی روضه هفتگی


جلسه هفتگی سه شنبه ۲۱ خرداد ۹۸


با سخنرانی: شیخ مرتضی مهدوی


با روضه خوانی: کربلایی قاسمعلی محسنی - کربلایی جلال کوهساری


مکان: خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه


روضه | کربلایی قاسمعلی محسنی

روضه | جلال کوهساری

زمینه | کبوتر نبودی بفهمی | جلال کوهساری

شور | وقتی میگم حسن | جلال کوهساری

شور | به نیابت شاه بی کفن | جلال کوهساری

شور | ترنم لبمه حسن | کربلایی قاسمعلی محسنی

شورپایانی | دنیا کوچیکه واسه من | کربلایی قاسمعلی محسنی

کمک به هیئت