کربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنیکربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنی - سه شنبه ها از ساعت 21 - خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه

روضه هفتگی ۲۳ بهمن ۹۷ – روضه الحسن اصفهان

دانلود بسته صوتی روضه هفتگی


جلسه هفتگی سه شنبه ۲۳ بهمن ۹۷


با سخنرانی: شیخ مرتضی مهدوی


با روضه خوانی: کربلایی قاسمعلی محسنی و احسان تبریزیان


مکان: خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه


سخنرانی | شیخ مرتضی مهدوی

روضه و مناجات | کربلایی قاسمعلی محسنی

زمینه | اربابم خدا زده منو بنام تو | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | هر کی حسینیه | کربلایی احسان تبریزیان

شور | شب به شب آمده ام | کربلایی احسان تبریزیان

شور | این حرف من مسکینه | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | یه عمره منتظر نشستم | کربلایی قاسمعلی محسنی

کمک به هیئت