کربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنیکربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنی - سه شنبه ها از ساعت 21 - خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه

روضه هفتگی 13 آذر 97

دانلود بسته صوتی روضه هفتگی


جلسه هفتگی 13 آذر 97


با سخنرانی: شیخ مرتضی مهدوی


با روضه خوانی: حاج عباسعلی محسنی و کربلایی قاسمعلی محسنی


مکان: خیابان لاله ، مسجد فاطمیه(حسینیه)


سخنرانی | شیخ مرتضی مهدوی

روضه و مناجات | حاج عباسعلی محسنی

زمینه | این دل من فقط از تو دم زده | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | مگه از نوکری خسته میشم | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | اشکه که تو قاب چشمامه | کربلایی قاسمعلی محسنی

کمک به هیئت