کربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنیکربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنی - سه شنبه ها از ساعت 21 - خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه

روضه هفتگی 20 آذر 97 – روضه الحسن اصفهان

دانلود بسته صوتی روضه هفتگی


جلسه هفتگی 20 آذر 97


با سخنرانی: شیخ مرتضی مهدوی


با روضه خوانی: کربلایی قاسمعلی محسنی


مکان: خیابان لاله ، مسجد فاطمیه(حسینیه)


سخنرانی | شیخ مرتضی مهدوی

روضه و مناجات | کربلای قاسمعلی محسنی

زمینه | روزی که تو رو دیدم | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | روضه محل خدمتم تا ابد | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | مگه از نوکری خسته میشم | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | جون مادرت آقا | کربلایی قاسمعلی محسنی

شورپایانی | من تو رو دوست دارم | کربلایی قاسمعلی محسنی

کمک به هیئت