کربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنیکربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنی - سه شنبه ها از ساعت 21 - خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه

شب دوم و سوم مراسم فاطمیه 97 – روضه الحسن اصفهان

دانلود بسته صوتی روضه فاطمیه


شب دوم و سوم | ۱۸ و ۱۹ بهمن ۹۷


با سخنرانی: شیخ محمد قنبری


با روضه خوانی: کربلایی قاسمعلی محسنی


مکان: خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه


شب دوم :

روضه و مناجات | کربلایی قاسمعلی محسنی

زمینه روضه | نه حرف میزنی خانوم | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | سایه چادرته روی سرم | کربلایی قاسمعلی محسنی

سنگین | یه دنیا مهربونی | کربلایی قاسمعلی محسنی

واحد | شهادت مادرم افسانه نیست | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور | اونی که همیشه دستمو گرفته | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور پایانی | با دل زار اومدم | کربلایی قاسمعلی محسنی

شب سوم :

زمینه روضه | کجا رفته بودی بدون من | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور روضه | مادر نیمه جون | کربلایی قاسمعلی محسنی

شور پایانی | من معترفم به اینکه | کربلایی قاسمعلی محسنی

کمک به هیئت