کربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنی - شیخ مرتضی مهدوی - سه شنبه ها از ساعت 21 - خیابان لاله ، خیابان فروردین

بسته صوتی

روضه هفتگی ۵ آذر ۹۸ – روضه الحسن اصفهان
هفتگی ۲۱ آبان ۹۸ ، جشن میلاد پیامبر اکرم – روضه الحسن اصفهان
هفتم صفر ۹۸ عزای امام حسن مجتبی – روضه الحسن اصفهان
عصر عاشورا | دهم محرم ۹۸ – روضه الحسن اصفهان
عصر تاسوعا | نهم محرم ۹۸ – روضه الحسن اصفهان
عصر هشتم محرم ۹۸ – روضه الحسن اصفهان
عصر هفتم محرم ۹۸ – روضه الحسن اصفهان
عصر ششم محرم ۹۸ – روضه الحسن اصفهان
عصر پنجم محرم 98 – روضه الحسن اصفهان
عصر چهارم محرم 98 – روضه الحسن اصفهان
عصر سوم محرم 98 – روضه الحسن اصفهان
عصر دوم محرم ۹۸ – روضه الحسن اصفهان
عصر اول محرم ۹۸ – روضه الحسن اصفهان
روضه هفتگی ۵ شهریور ۹۸ – سیاهپوشی و استقبال محرم – روضه الحسن اصفهان
روضه هفتگی ۲۱ خرداد ۹۸ – روضه الحسن اصفهان
روضه هفتگی ۷ خرداد ۹۸ – روضه الحسن اصفهان
هفتگی ۳۱ اردیبهشت ۹۸ ، جشن میلاد امام حسن – روضه الحسن اصفهان
روضه هفتگی ۲۴ اردیبهشت ۹۸ – روضه الحسن اصفهان
روضه هفتگی ۱۷ اردیبهشت ۹۸ – روضه الحسن اصفهان
روضه هفتگی ۱۰ اردیبهشت ۹۸ – روضه الحسن اصفهان