کربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنی - شیخ مرتضی مهدوی - سه شنبه ها از ساعت 21 - خیابان لاله ، خیابان فروردین