کربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنیکربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنی - سه شنبه ها از ساعت 21 - خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه

گزارش تصویری جشن میلاد امام حسن ع – روضه الحسن اصفهان

گزارش تصویری جشن میلاد امام حسن علیه السلام


جلسه هفتگی سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸


با سخنرانی: شیخ مرتضی مهدوی


با مولودی خوانی برادر کربلایی سعید گلبان ، حجت سقایی ، علی سلمانی ، قاسمعلی محسنی ، مهدی صدیقی ، سید واقف میرصفیان ، علیرضا شریفی ، رضا احمدی


مکان: خیابان لاله ، حسینیه شهدای مسجد فاطمیه


کمک به هیئت