کربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان - محسنی - عماد اعتمادی - شیخ مرتضی مهدوی - سه شنبه ها از ساعت 21 - خیابان لاله ، خیابان فروردین

گزارش تصویری میلاد پیامبر اکرم و امام صادق ع 97 – روضه الحسن اصفهان

 

کمک به هیئت